top of page

​添補本命元辰光輝

​七星元辰

元辰光彩則萬事順遂,黯淡則災厄易侵。

七星元辰大法是借北斗七星的星辰之光,照亮你的本命元辰光輝。當你覺得自己的能量、氣場低迷,感到渾身缺乏電力的時候,就必須要執行的法事。

七星元辰法 本命元辰光輝

​元辰光彩明亮

在道家的世界觀裡,人的本命元辰,是由北斗七星掌管,因此向北斗七星祈求元辰光彩,使十二元辰光亮,人的運途就會比較順利。

所謂的元辰星,掌管福祿運勢,故元辰星光明,代表凡事順遂,萬厄不侵,而元辰星黯淡,代表萬事皆衰,邪魔可入。

古時諸葛孔明步罡踏斗,向北斗求壽,此為七星元辰法,是一種較為強烈的祈求元辰法。

 

七星燈是道教最廣為人知的法事,也是代表性的法術之一。元辰光彩明亮,以祈萬事順遂。

  • 諸葛孔明點七星燈陣來續命

  • 政治人物點起七星燈祈求官運亨通

  • 百姓點起七星燈祈求萬事順利

​借七星之力

所謂七星元辰大法,相信我們每個人都有對應的星辰,若你的星辰黯淡,不僅身體健康會出現問題,也會連帶影響整體運勢。

以七星燈照亮元辰光彩,從古至今都屢見不鮮。燃起七星燈,以七星之力印於元辰星上,使元辰光彩明亮,以祈萬事順遂。

人的運勢時高時低,當你察覺運氣低下之時,就必須補元辰光輝

七星燈祈求運勢的概念一直延續至今,如今各種光明燈、財富燈、文昌燈都可以追溯源自於七星元辰燈。

七星元辰法除了祈求續命長壽之外,如覺得運勢不順、財運窒礙難行,想要改運、點亮自己元辰光彩的人,都可以考慮這項古老又特別的法事。

七星元辰 本命元辰光輝
七星元辰大法 本命元辰光輝

七星元辰。

bottom of page